Sở giao thông vận tải
Thành phố Hồ Chí Minh

Cảng  vụ  đường  thủy  nội  địa


Khai báo nộp phí Sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng
trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn
Thành Phố Hồ Chí Minh

 Thông báo hệ thống

 Hướng dẫn sử dụng


I: Cài đặt môi trường sử dụng

Để thực hiện đăng ký chữ ký số và khai báo nộp phí trên website bạn vui lòng tải và cài đặt các file sau:

1. File cài đặt ký số
(Nếu máy tính của bạn có phiên bản hệ điều hành nhỏ hơn windows 8 Tải file cài đặt tại đây )

2. Tiện ích hỗ trợ ký số trên Google Chrome Ecustsd signature on website

3. Microsoft .NET Framework version >= 4.6 (Nếu chưa được cài đặt trên máy tính của bạn)

II: Hướng dẫn khai báo nộp phí

Nếu chưa biết cách khai báo nộp phí trên website bạn vui lòng tải file hướng dẫn bên dưới:

1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng.docx

2. Video hướng dẫn khai phí trên ECUS

3. Video hướng dẫn khai phí trên Website

III: Các bước nộp phí

Để hoàn thành việc nộp phí, doanh nghiệp phải thực hiện đủ các bước sau:

  • Tạo tờ khai phí
  • Ký số(Khai báo nộp phí)
  • Lấy thông báo phí
  •  Thực hiện nộp phí
  •  HOÀN THÀNH
Chi tiết các bước có trong file tải về:1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng.docx bên trên.

IV: Hướng dẫn nộp phí

Sau khi Doanh nghiệp đã thực hiện khai phí thành công, có thể xem hướng dẫn dưới đây để thực hiện nộp phí:

1. Hướng dẫn nộp phí qua ngân hàng VIETCOMBANK

Kênh trực tuyến VCB-iB@nking
 Tài liệu hướng dẫn
 Video hướng dẫn
Kênh trực tuyến VCB Digibank
 Tài liệu hướng dẫn
 Video hướng dẫn

NỘP PHÍ LIÊN NGÂN HÀNG

Cảng vụ thống nhất cấu trúc trường nội dung trên điện chuyển tiền liên ngân hàng của người nộp phí đến NHTM theo cấu trúc sau:

TPHTCSG+MST+(So_TB_NP;Số tiền, Ghi chú)

Trong đó:

- TPHTSG: Thể hiện giao dịch nộp phí hạ tầng Sài Gòn

- MST: Mã số thuế đơn vị nộp

- So_TB_NP: Số thông báo nộp phí

- Số tiền: Số tiền tương ứng với số tiền trên thông báo phí

- Nội dung(So_TB_NP;Số tiền, ghi chú): Có thể lặp lại cho nhiều thông báo

Ví dụ: TPHTSG+MST+(So_TB_NP;Số tiền, ghi chú)+(So_TB_NP;Số tiền, ghi chú)

2. Hướng dẫn nộp phí qua ngân hàng VIETINBANK

3. Hướng dẫn nộp phí qua ngân hàng BIDV

4. Hướng dẫn nộp phí bằng quét mã QR hoặc ECOM-Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng
 Bằng hình thức Quét mã QR
 Bằng tài khoản ngân hàng

V: Biên lai thu phí

1. Tra cứu bằng Mã nhận biên lai Tại đây

2. Giấy đề nghị hủy biên lai và hoàn tiền Tải về

3. Biên bản điều chỉnh biên lai thu phí:

- Mẫu Biên bản điều chỉnh THÔNG TIN biên lai Tải về

- Mẫu Biên bản điều chỉnh biên lai Tải về

Sở giao thông vận tải
Thành phố Hồ Chí Minh

Cảng  vụ  đường  thủy  nội  địa

Đăng nhập hệ thống

 Thông báo hệ thống

 Hướng dẫn sử dụng


I: Cài đặt môi trường sử dụng

Để thực hiện đăng ký chữ ký số và khai báo nộp phí trên website bạn vui lòng tải và cài đặt các file sau:

1. File cài đặt ký số
(Nếu máy tính của bạn có phiên bản hệ điều hành nhỏ hơn windows 8 Tải file cài đặt tại đây )

2. Tiện ích hỗ trợ ký số trên Google Chrome Ecustsd signature on website

3. Microsoft .NET Framework version >= 4.6 (Nếu chưa được cài đặt trên máy tính của bạn)

II: Hướng dẫn khai báo nộp phí

Nếu chưa biết cách khai báo nộp phí trên website bạn vui lòng tải file hướng dẫn bên dưới:

1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng.docx

2. Video hướng dẫn khai phí trên ECUS

3. Video hướng dẫn khai phí trên Website

III: Các bước nộp phí

Để hoàn thành việc nộp phí, doanh nghiệp phải thực hiện đủ các bước sau:

  • Tạo tờ khai phí
  • Ký số(Khai báo nộp phí)
  • Lấy thông báo phí
  •  Thực hiện nộp phí
  •  HOÀN THÀNH
Chi tiết các bước có trong file tải về:1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng.docx bên trên.

IV: Hướng dẫn nộp phí

Sau khi Doanh nghiệp đã thực hiện khai phí thành công, có thể xem hướng dẫn dưới đây để thực hiện nộp phí:

1. Hướng dẫn nộp phí qua ngân hàng VIETCOMBANK

Kênh trực tuyến VCB-iB@nking
 Tài liệu hướng dẫn
 Video hướng dẫn
Kênh trực tuyến VCB Digibank
 Tài liệu hướng dẫn
 Video hướng dẫn

NỘP PHÍ LIÊN NGÂN HÀNG

Cảng vụ thống nhất cấu trúc trường nội dung trên điện chuyển tiền liên ngân hàng của người nộp phí đến NHTM theo cấu trúc sau:

TPHTCSG+MST+(So_TB_NP;Số tiền, Ghi chú)

Trong đó:

- TPHTSG: Thể hiện giao dịch nộp phí hạ tầng Sài Gòn

- MST: Mã số thuế đơn vị nộp

- So_TB_NP: Số thông báo nộp phí

- Số tiền: Số tiền tương ứng với số tiền trên thông báo phí

- Nội dung(So_TB_NP;Số tiền, ghi chú): Có thể lặp lại cho nhiều thông báo

Ví dụ: TPHTSG+MST+(So_TB_NP;Số tiền, ghi chú)+(So_TB_NP;Số tiền, ghi chú)

2. Hướng dẫn nộp phí qua ngân hàng VIETINBANK

3. Hướng dẫn nộp phí qua ngân hàng BIDV

4. Hướng dẫn nộp phí bằng quét mã QR hoặc ECOM-Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng
 Bằng hình thức Quét mã QR
 Bằng tài khoản ngân hàng

V: Biên lai thu phí

1. Tra cứu bằng Mã nhận biên lai Tại đây

2. Giấy đề nghị hủy biên lai và hoàn tiền Tải về

3. Biên bản điều chỉnh biên lai thu phí:

- Mẫu Biên bản điều chỉnh THÔNG TIN biên lai Tải về

- Mẫu Biên bản điều chỉnh biên lai Tải về