Cảng vụ đường thủy nội địa Thành Phố Hồ Chí Minh

Hệ thống Tra cứu thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, cảng biển

 Thông báo:

 Từ ngày 01/07/2021 UBND TP Hồ Chí Minh thực hiện Thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố.